понедельник, 12 декабря 2016 г.

Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
12-րդ դասարանցիների գիտելիքների երրորդ ստուգումը մաթեմատիկայից1.     Տրված են 6;17;18;24;29 թվերը:

ա) Այդ թվերից քանիսն են պարզ
1)1    2)2    3) 3    4) 5
բ)Այդ թվերից քանիսն են  6-ի բազմապատիկ
1) 2     2)  0   3)   3       4)  1
գ) Առաջին թիվը չորրորդ թվի ո՞ր տոկոսն է:
1)400   2)25    3) 0,25    4)20

2.Գտնել արտահայտության արժեքը.

513+223:45

1)163    2)185    3)263      4) 7


3.Հաշվել արտահայտության  արժեքը.

 ab4    -  ba4a3  -   b3  +3ab   ,   a=11  +  2    b=11  -  2    

1)20     2)1611      3)16-11        4) 14
4.Եթե  2a+3=6 , ապա    34a+6-ը    հավասար է

(A)14            (B)12              (C) 1        (D) 2        (E) 3


5.Հաշվել

60     -       205 -    15         
1) -10    2) -5   3) -2      4)  -4

6. (0,125)2/3     -   250,5

1.        -1          2)  -120       3) -4,75       4)-9    
 7. (13)-2  -  81/3                
              1)-179                 2)   7                3) 6         4) 1
8.324  .64
1)  1    2) 2    3) 8    4)  4
9.           log5 75 -log5 3
              1)  3        2)  2             3) log5 73                 4) log5 78
 10.(1-log5 10) (1-log2 10 )

                        1) 1                  2) 2              3) -2         4) -1
11.log3 40-log3 5  log3 2

1)3     2) 4       3)11       4)17,5

12. log6 10+ log6 21-log6 35   

1)1       2) -log6 4       3) -23          4) 12
13.(log5 20+log5 15-2)log12 5   

1) 1       2) log5 260.log12 5         3) log5 270.log12 5       4) 3

14.  Լուծել անհավասարումը.
log2(x-5) ≥3
1) 14   2)13   3)7   4)3

15.Եթե   42x+2 =64, ապա  x-ը  հավասար  է

(A) 12         (B) 1         (C) 32        (D) 2     (E)52

16. Եթե    2y2 + x - 4=0        x2=y2,  ապա  x-ը  հավասար է

(A) 1        (B) 2       (C) 3      (D) 4     (E) 5

17.  Գտեք  երկրաչափական  պրոգրեսիայի  4-րդ  անդամի  թվային արժեքը,  եթե  դրա  առաջին  3  անդամների  արժեքները  որևէ  դրական իրական  a  թվի  դեպքում  հավասար  են  a-1,  a+3  և  3a+1:

(A) 25      (B) 36    (C) 32    (D) 100     (E) 9

18. Նշված  եռյակներից,  որը  կարող  է  համապատասխանել  եռանկյան կողմերի երկարություններին:

(A) 2, 3, 5     (B) 1, 4, 2    (C) 7, 4, 4    (D) 5, 6, 12    (E) 9, 20, 8


19 .Լուծել հավասարումը.

7(x-3)x-1=2

1)4113       2)-195        3)195        4)237

20. Լուծել անհավասարումը.

(x-2)(5-x)0

1.     [2;5]      2)(-∞;2]∪[5;+∞)  3) (2;5)     4)[0;+∞)
вторник, 29 ноября 2016 г.

Մուրացան «Գևորգ Մարզպետունի»


Հայաստանը 10-րդ դարում պատերազմկան վիճակի մեջ էր։ Երկիրը ղեկավարում էր Աշոտ Բ-ն  նա Բագրատունիների արքայատոհմի ներկայացուցիչ էր։ Նրա դեմ ապստամբել են արքայի աները՝ Գարդմանիիշխան Սահակ Սևադան, և Ուտիքի իշխան Ցլիկ Ամրամը։Գառնու ամրոցում էին Հայաստանի թագուհի Սահականույշը և իշխան Գևորգ Մարզպետունու կինն ու որդին՝ որդու անուններ Գոռը։ Մի օր Սեդային խնդրում է պատմել անցած տարիներիիրադարձությունների ու Աշոտ Բագրատունու երիտասարդության մասին։ Մի օր Դայակը Սահականուշին  պատմում է իր անցած տարիների կարևոր դեպքերի մասին, թե ինչպես է նախկին արքա Սմբատ Ա-ն պայքարե լՅուսուֆ  դեմ, թե ինչպես են հագարացիները սպանել Սմբատ Բագրատունուն, և ինչպես էԱշոտ Բ-ն սպանել արաբ զորապետերին և իր հոր համար ինչի է վաստակել «Երկաթ»անունը։Հետո Սեդան միամիտ  բերանից թրցնում է որ Աշոտ Բ-Ն երկար տարիներ շարունակ թաքուն սիրել է իշխան Ցլիկ Ամրամի կնոջը՝Ասպրամին։ Բայց նա իմանում է, որ թագուհին տեղյակ է այդ պատմության մասին  և հանգստանում է և նա իմանում է որ Սահականուշը մի անգամ տեսել է Աշոտին Ասպրամի հետ համբուրվելիս։ Իշխան և զորապետ այցելում են ապստամբ, կույր Սահակ Սևադային  և նա հասկանում է իշխանին և ներում է Աշոտին։Գևորգ Մարզպետունին արքային ասում է որ տեսել է իշխան Բերին, ով եկել էր Ցլիկ Ամրամին օգնելու և Աշոտ Բ-ն Զորք է  հավաքում և ամրանում է Ավերակ բերդում։Աշոտ Երկաթը իր ձիով դուրս է գալիս օղակից։ Երկրորդ մասում գրված է Հովհաննես Ե Դրասխանակերտցու մասին ով շատ վախկոտ էր նա մնում էր Այրիվանք բերդում հետո նա վախից փախավ Սևանա կղզի նա դավաճանվում է Բեշիրն Գիշերով երկու զինվորները բացում են քաղաքի դարպասներն ու ներս թողնում թշնամիներին Արաբները սպանում են քաղաքում գտնվող բոլոր մարդկանց ևոչնչացնում Բյուրականը Մարզպետունին հավաքում է Գառնու ամրոցի բոլոր բնակիչներին և կոչ է անում ժողովրդին իր հետկռվի ելնել, բայց նրան միանում է միայն տասնինը զինվոր։Իր հարյուր զինվորներից նա առանձնացնում է 70-ին ևնրանց 10 լաստերի մեջ տեղավորում՝ ամեն լաստի մեջ 7 զինվոր։ Ինքը գտնվում է մի փոքր լաստիվրա մի քանի թիկնապահների հետ։ Այդպես թիավարում են դեպի հագարացիների ափը և Աշոտիհրամանով սկսում նետահարել թշնամուն։ Հագարացիք նույնպես նետեր են արձակում, բայցապարդյուն, որովհետև նրանց խանգարում է հայերի լաստերի ետևից կուրացնող վառ արևը։Բեշիրի բանակի մոտ կեսը ջարդվում է։ Հաղթանակը Աշոտ Երկաթինն էր։Երկրում դեռ խաղաղ հագարացիներ կան։

Իր մասին իմաց է տալիս Աբխազաց իշխան Բերը: Արշավում է Հայաստան, որպեսզի իրենվերադարձնի հյուսիսային գավառները։ Դրանք նվիրել է Բերին արդեն վախճանված Ցլիկ Ամրամը։Մարզպետունին մեծ բանակ է հավաքում և ջարդում է Բերի զորքին։ Աբասը հրամայում էկուրացնել Բերին։ Եվս մի քանի տարի անց ծեր իշխան Գևորգ Մարզպետունին վախճանվում է։Նրան թաղում են Բագարանի մոտ։Հայաստանը 10-րդ դարում պատերազմկան վիճակի մեջ էր։ Երկիրը ղեկավարում էր Աշոտ Բ-ն  նա Բագրատունիների արքայատոհմի ներկայացուցիչ էր։ Նրա դեմ ապստամբել են արքայի աները՝ Գարդմանիիշխան Սահակ Սևադան, և Ուտիքի իշխան Ցլիկ Ամրամը։Գառնու ամրոցում էին Հայաստանի թագուհի Սահականույշը և իշխան Գևորգ Մարզպետունու կինն ու որդին՝ որդու անուններ Գոռը։ Մի օր Սեդային խնդրում է պատմել անցած տարիներիիրադարձությունների ու Աշոտ Բագրատունու երիտասարդության մասին։ Մի օր Դայակը Սահականուշին  պատմում է իր անցած տարիների կարևոր դեպքերի մասին, թե ինչպես է նախկին արքա Սմբատ Ա-ն պայքարե լՅուսուֆ  դեմ, թե ինչպես են հագարացիները սպանել Սմբատ Բագրատունուն, և ինչպես էԱշոտ Բ-ն սպանել արաբ զորապետերին և իր հոր համար ինչի է վաստակել «Երկաթ»անունը։Հետո Սեդան միամիտ  բերանից թրցնում է որ Աշոտ Բ-Ն երկար տարիներ շարունակ թաքուն սիրել է իշխան Ցլիկ Ամրամի կնոջը՝Ասպրամին։ Բայց նա իմանում է, որ թագուհին տեղյակ է այդ պատմության մասին  և հանգստանում է և նա իմանում է որ Սահականուշը մի անգամ տեսել է Աշոտին Ասպրամի հետ համբուրվելիս։ Իշխան և զորապետ այցելում են ապստամբ, կույր Սահակ Սևադային  և նա հասկանում է իշխանին և ներում է Աշոտին։Գևորգ Մարզպետունին արքային ասում է որ տեսել է իշխան Բերին, ով եկել էր Ցլիկ Ամրամին օգնելու և Աշոտ Բ-ն Զորք է  հավաքում և ամրանում է Ավերակ բերդում։Աշոտ Երկաթը իր ձիով դուրս է գալիս օղակից։ Երկրորդ մասում գրված է Հովհաննես Ե Դրասխանակերտցու մասին ով շատ վախկոտ էր նա մնում էր Այրիվանք բերդում հետո նա վախից փախավ Սևանա կղզի նա դավաճանվում է Բեշիրն Գիշերով երկու զինվորները բացում են քաղաքի դարպասներն ու ներս թողնում թշնամիներին Արաբները սպանում են քաղաքում գտնվող բոլոր մարդկանց ևոչնչացնում Բյուրականը Մարզպետունին հավաքում է Գառնու ամրոցի բոլոր բնակիչներին և կոչ է անում ժողովրդին իր հետկռվի ելնել, բայց նրան միանում է միայն տասնինը զինվոր։Իր հարյուր զինվորներից նա առանձնացնում է 70-ին ևնրանց 10 լաստերի մեջ տեղավորում՝ ամեն լաստի մեջ 7 զինվոր։ Ինքը գտնվում է մի փոքր լաստիվրա մի քանի թիկնապահների հետ։ Այդպես թիավարում են դեպի հագարացիների ափը և Աշոտիհրամանով սկսում նետահարել թշնամուն։ Հագարացիք նույնպես նետեր են արձակում, բայցապարդյուն, որովհետև նրանց խանգարում է հայերի լաստերի ետևից կուրացնող վառ արևը։Բեշիրի բանակի մոտ կեսը ջարդվում է։ Հաղթանակը Աշոտ Երկաթինն էր։Երկրում դեռ խաղաղ հագարացիներ կան։
Իր մասին իմաց է տալիս Աբխազաց իշխան Բերը: Արշավում է Հայաստան, որպեսզի իրենվերադարձնի հյուսիսային գավառները։ Դրանք նվիրել է Բերին արդեն վախճանված Ցլիկ Ամրամը։Մարզպետունին մեծ բանակ է հավաքում և ջարդում է Բերի զորքին։ Աբասը հրամայում էկուրացնել Բերին։ Եվս մի քանի տարի անց ծեր իշխան Գևորգ Մարզպետունին վախճանվում է։Նրան թաղում են Բագարանի մոտ։

օգտվել եմ (http://www.tarntercum.ru/2015/04/1896-10.html )